/header.png

Začínáme v Multilevelmarketing

Začátek v MLM

http://multilevelmarketing-mlm.deni.cz/images/obrazky-clanky-1.jpgZačínat v multilevelmarketing (MLM) není rozhodně úplně snadné. Budete potřebovat porci odhodlání a motivace. Pokud máte již za sebou presentaci nějakého MLM měli jste jistě aspoň na chvilku hodně motivace.  Je nutné si však uvědomit, že ačkoliv se to může zdát snadné, čeká vás usilovná práce, nebo nejspíš neuspějete.

V multilevelmarketing existují obvykle dva druhy příjmů, jde o příjem aktivní a příjem pasivní. Aktivní příjem z přímého prodeje, prodávám - mám peníze a pasivní příjem z vybudované sítě dalších prodejců. Peníze dostáváte i když nic neprodáte. Vybudovat se pasivní příjem, je samozřejmě běh na delší trať. Obchodní sít se buduje zapojením dalších lidí do systému.

Jaké produkty jsou vhodné pro MLM

Nejvhodnější produkt pro MLM je vysoko obrátkové, tedy spotřební zboží. Spotřební zboží je zboží každodenní spotřeby. Základem prodeje v MLM je pak seznam zákazníků. Jak již bylo řečeno spotřební zboží v MLM má mnoho výhod, pokud prodáváte něco, co vydrží roky, málo kdo to denně používá, tak budete mít s opakovanými nákupy od zákazníků problém. Musíte pak hledat pořád nové a nové zákazníky. Spotřební zboží zákazník nakupuje opakovaně a dělá Vám ještě reklamu.

http://multilevelmarketing-mlm.deni.cz/images/obrazky-clanky-1.jpgV multilevelmarketing, kde je základem prodej spotřebního zboží, je hlavní příjem systému tvořen prodejem koncovým zákazníkům. Vstupní, neboli registrační poplatek buď vůbec neexistuje, nebo je úplně minimální a pokrývá nějaké materiály na podporu distribuce. Slouží jen na úhradu nákladů firmy s registrací a hradí informační materiály. Registrační poplatky v neslouží pro odměňování jiných distributorů. Dobré MLM nemá co skrývat, a tak na internetu získáte všechny potřebné informace o firmě, seznam produktů, a marketingový plán, se systémem odměňování.

V MLM uspějí jen ti první

http://multilevelmarketing-mlm.deni.cz/images/obrazky-clanky-1.jpgSlyšeli jste už že v multilevelmarketing uspějí jen ti první?  To není pravda, jde uspět a vydělat kdykoliv se do MLM zapojíte. Poctivé MLM není pyramida ani  letadlo, tam opravdu vydělají jen ti na začátku a systém časem krachuje. U dobrého multilevelmarketing se dá uspět a vydělat vždy. Navíc je to časem snažnější, když je firma prověřená a delší dobu na trhu. Multilevelmarketing je běh na delší trať, často s dědičným právem. V dobrém MLM můžete budovat strukturu desítky let a pořád je kde brát nové zákazníky.