/header.png

Multi level larketing

versus pyramida či letadlo

 

http://multilevelmarketing-mlm.deni.cz/images/obrazky-clanky-1.jpgMultilevelmarketing zkráceně MLM je tedy forma síťového prodeje. Cílem MLM je výrazné zkrácení distribučního řetězce od výrobce k zákazníkovi. Výrobce nebo dodavatel vytváří ideální podmínky pro samostatné podnikání distributorů. Distributoři vytvářejí následně prodejní síť, jenž je účinnější a levnější než klasický distribuční řetězec velkoskladů, velkoobchodů, maloobchodů, který je samozřejmě doplněn nezbytnou reklamou.

 

Zneužitím principu MLM vznikají tzv. pyramidy či letadla. Což je vžité označení pro nelegální či podvodné pyramidové struktury. Na pyramidové struktuře není z logiky věci nic špatného a funguje ve většině institucí. Počínaje vládou a firmami konče. Vraťme se ale k nelegálnímu principu. Pyramidy a letadla jsou tedy financovány především ze vstupních poplatků a předražených produktů. Pyramida nebo letadlo počítá s obvykle s exponenciálním růstem. Peníze zde vydělají především ti nahoře, ti lidé, kteří se zapojili dříve a tak čím déle letadlo nebo pyramida funguje, tím je těžší vydělat pro nováčky co jsou v nejspodnějších liniích. Naproti tomu u poctového a prověřeného MLM je jedno, kdy vstoupíte, pokud budete pracovat, můžete vydělat a dostat se nahoru. Prověřené multilevelmarketing společnosti nabízejí stabilní zázemí a fungující model podnikání, tudíž je výdělek a postup výhodnější (snazší).

 

http://multilevelmarketing-mlm.deni.cz/images/obrazky-clanky-1.jpgPyramidou nebo letadlem je tedy nazýván dlouhodobě neudržitelný a podvodný obchodní model. Obvykle zde každý nově příchozí člen zaplatí určitý poplatek, za který nedostane buď vůbec nic, nebo pouze nějaký předražený produkt,  který má mnohem menší hodnotu. Právě předraženými produkty se dnes většina letadel legalizuje a pak už je posouzení pouze na Vás, co je ještě morální a co už ne. V pyramidě nebo letadlu má pak každý člen možnost přivést další členy, z jejichž vstupního poplatku  a obratu,  dostane určitou provizi.

 

Shrneme tu teď několik bodů, podle nichž můžete poznat nelegální nebo neetický systém, jenž se za MLM pouze vydává.

 

http://multilevelmarketing-mlm.deni.cz/images/obrazky-clanky-1.jpgPyramidy a letadla mají tedy velký vstupní poplatek (mnohdy i v řádech tisíců, nebo desetitisíc Kč). Firmy předkládají mlhavé a nedostatečné informace o společnosti i produktu samotném. Získání důležitých informací je podmíněno vstupem do systému, naproti tomu ve slušných MLM Vám zodpoví všechny otázky bez vytáček. Podvodné systémy se dále vyznačují neurčitými přísliby velkého prodejního a ziskového potenciálu, většina MLM sice též využívá lehký „brain-washing“, ovšem nesmí to přesáhnout jisté meze. Motivace nikdy neuškodí a motivování dalších členů je velmi důležité.
Letadla nemívají mnohdy žádný produkt nebo jeho cena zdaleka neodpovídá velikosti investice (např. několik knih, podíly neexistující firmy,...). Dobré MLM má minimálně jeden produkt, obvykle však víc, jehož prodejem není problém pokrýt případné vstupní náklady.

Budoucí příjem v letadlových systémech závisí především na odměně za získávání nových členů nebo za prodej produktů stávajícím členům, mnohem méně již na prodeji produktů jiným zákazníkům -/- v dobrém MLM je většina zisku z prodeje produktů. Neustálé ujišťování o legálnosti podnikání, ale zároveň s tím žádná praktická ujištění (certifikáty, IČO atd) -/- dobré MLM nic netají a splňuje všechny zákonem dané požadavky podnikání a ukážou vám potřebné dokumentaci. Společnost nemá žádnou tradici a funguje krátce. Samozřejmě i nový MLM může fungovat dobře, ale starší prověřená firma přináší větší  jistotu i když teoreticky menší potencionál.

 

V letadle nebo pyramidě průměrně 90 % členů ve výsledku prodělá, zhruba 7 % se dostane na vstupní investici a jen zbylých 3% na tom vydělá. Jejich výdělky však bývají závratné -/- v dobrém MLM si vydělá každý aktivní a schopný člen.