/header.png

Princip MultiLevelMarketing

MLM

 

http://multilevelmarketing-mlm.deni.cz/images/obrazky-clanky-1.jpgPrincip Multi level marketing - MLM je zkrácení distribučního řetězce. MLM má po celém světe dlouhou tradici a je to uznávaný obchodní model. Multilevelmarketing využívají tisíce firem. Důvodů využití MLM je mnoho, například podstatně nižší rozjezdové náklady oproti obdobnému začátku klasickou cestou. Produkty v MLM by ale měli být kvalitnější nebo alespoň konkurenceschopné při porovnání s běžnými výrobky zastoupenými na trhu. U MLM dochází též  k užšímu kontaktu mezi distributorem a koncovým zákazníkem, především díky zákaznickému servisu od distributorů a poradců.

 

Ekonomická podstata MultiLevelMarketing

Princip MLM

 

Uveďme si to na příkladu : příklad A znázorní klasickou obchodní činnost. Příklad B bude znázorňovat princip MLM.

 

 Příklad A klasická firma: -> Výroba   -> Velkoobchod   -> Maloobchod ->    Konečný zákazník + samozřejmě Reklama

 

 V každém kroku klasického obchodního řetězce dochází samozřejmě k nárůstu koncové ceny. Navíc je nutno připočítat nemalé náklady na reklamu.

 

Příklad B u MLM firmy: -> Výroba  -> Distributor / spolupracovník ->  Konečný zákazník. V případě MLM jsou zcela vynechány náklady na reklamu a i náklady mezistupňů nejsou nikdy tak vysoké a je jich méně než u klasického dostribučního řetězce.. V případě MLM se výrazně ušetří peníze, které se rozdělí mezi distributory a zákazníky.

 

Výdělek v MultiLevelMarketing - MLM:

 

http://multilevelmarketing-mlm.deni.cz/images/obrazky-clanky-1.jpgVýrobky nebo produkty od MLM firmy jsou pro distributory levnější než je jejich koncová prodejní cena. Tento rozdíl může dosáhnout až desítek %  hodnoty zboží. Pokud toto zboží odeberete pro svou vlastní spotřebu a jste registrovaný jako distributor, výrazně ušetříte i to se dá považovat výdělek. Pokud produkty, které jste od firmy nakoupili, prodáte získáte tak tedy nemalý zisk. Vaším ziskem (výdělkem) je tady rozdíl mezi cenou, za kterou jste nakoupili a za kterou jste prodali. Další příerm přináší MLM v podobě takzvané mezi provize, tedy odměna za vedení týmu. Spolupracovník MLM firmy můžete nejen nakupovat zboží se slevou, ale můžete také vytvářet svůj vlastní tým spolupracovníků. Za to dostanete nárok na provize v podobě několika % z produkce vašich spolupracovníků. Tyto % nejdou na úkor spolupracovníka, ale vyplácí Vám ho firma. Jde o finance ušetřené oproti běžnému prodejnímu řetězci, např. peněz ušetřených za reklamní činnost, tyto nemalé finance jsou formou mezi provizí rozděleny mezi spolupracovníky.


MLM / Finanční úřad a potřeba ŽL

 

http://multilevelmarketing-mlm.deni.cz/images/obrazky-clanky-1.jpgNa začátek podnikání v MLM živnostenský list není potřeba, dokud příjmy v daném daňovém období nepřesáhnou hranicí stanovenou v zákoně o daních. Do té doby nemusíte Finančnímu úřadu nic hlásit, ani si pořizovat živnostenský list. Poté  co tuto hranici překročíte, obvykle již zjistíte, že tento druh činnosti se Vám vyplatí, pak není problém si Živnostenský list pořídit. Výhody podnikání v MLM - nemáte nadřízeného, pevnou pracovní dobu, závazné úkoly stanovené někým jiným. Vše odvisí pouze od Vás.